Elektroniczna grzałka akwariowa Thermagic EL-1

Grzałka elektroniczna RESTER Thermagic EL-1

W 30-lecie powstania firma RESTER wprowadziła na rynek wyjątkowy produkt: Thermagic EL to ekskluzywna linia – pierwszych i unikalnych na świecie całkowicie elektronicznych, sterowanych bezdotykowo grzałkek do akwarium.

To najbardziej zaawansowane technicznie i technologicznie grzałki, w odróżnieniu od starych rozwi1zań korzystających z pokręteł, przycisków czy dźwigienek, są sterowane pilotem na odległość z zewnątrz akwarium (przez szybę)- obsługa grzałki odbywa się poprzez zbliżenie pałeczki sterującej do obudowy grzałki. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano opatentowaną technologię RC-SD (Remote Control-Short Distance) - wyrób podlega ochronie patentowej U.P.R.P., nr zgłoszenia 392298 Grzałka akwaryjna.

Grzałka RESTER THERMAGIC-EL to aktualnie najnowocześniejsza i najbardziej bezpieczna (bezdotykowa - sterowana z zewnątrz), posiadająca awaryjny automatyczny wyłącznik i wykonana w standardzie IP68 grzałka akwaryjna dostępna na rynku.

Mało czytelny wyświetlacz LCD czy też kolorowe diody (wirujące kręgi, listwy) zastąpiono czytelnym wyświetlaczem LED. Nad prawidłową pracą grzałki czuwa mikroprocesor nowej generacji, który do pomiaru temperatury wykorzystuje bardzo dokładny termometr cyfrowy (nawet do 0,1 °C), wyświetlacz cały czas pokazuje aktualną temperaturę w akwarium (pomiar co 1 sek.) co zapewnia najmniejsze jej odchyłki od temperatury wymaganej.

Dodatkowy system świetlny rozpoznaje i informuje o nieprawidłowościach w akwarium.

 • Gdy temperatura wody w akwarium jest prawidłowa (tj. odchyla się o nie więcej niż +1 °C od temperatury ustalonej), świeci się zielona dioda LED.
 • Przy niższej temperaturze - zaświeci się dioda żółta. Jeżeli temperatura spadnie 3 °C poniżej ustalonej wartości, żółta dioda zacznie migać sygnalizując alarm.
 • Nadmierną temperaturę sygnalizuje dioda czerwona - światłem ciągłym gdy ta jest większa o 1 °C, bądź pulsacyjnym, gdy ta jest większa o 3 °C

Dostępne moce:

 • 25 W
 • 50 W
 • 75 W
 • 100 W
 • 150 W
 • 200 W

Nurkowe grzałki akwaryjne firmy RESTER są wykonane są z surowców najwyższej jakości:

 • Przewód zasilający w podwójnej izolacji zakończony wtyczką (posiadającą Państwowy ZnakJakości i Bezpieczeństwa)
 • Szkło o podwyższonej wytrzymałości tzw. szkło aparaturowe
 • Element grzejny wykonany z importowanego drutu oporowego szwedzkiej firmy KANTHAL